Afaceri
Inscriere gratuita Intra in cont »
 

 

sulfat de cupruFISA TEHNICA DE SECURITATE - SULFAT DE CUPRU-
Revizia : 2
Data ultimei revizii: 30.05.2005
Data intocmirii: 01.04.2005

1.IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/PREPARATULUI SI FIRMEI/SOCIETATII

1.1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS
Denumirea comerciala: SULFAT DE CUPRU
Alte denumiri: Piatra vanata
Numar UN: 3077
ClaSa DG: 9

1.2. UTILIZAREA SUBSTANTEI
Sulfatul de cupru se foloseste in agricultura ca aditiv pentru sol, pesticide, aditiv alimentar, germicid, mordant pentru piele si textile, pigment, in acoperiri galvanice, in medicina, in idustria petrolului, la tratarea petrolului, la tratarea asfalturilor naturale, la gravura si litografie, la fabricarea otelurilor.

1.3. IDENTIFICAREA FIRMEI
Denumirea companiei:
S.C. KYNITA S.R.L.
Rm. Valcea, Str. Prundului nr.44, Jud.Valcea
Tel/Fax: 0250 710961

1.4. TELEFON PENTRU URGENTE: 0250-710961

2.COMPOZITIA/INFORMATII DESPRE COMPONENTE
Formula chimica: CuSO4x5 H2O
Masa moleculara: 249.7
Componenti
Simbol
Nr.CAS
Nr.EINECS
Fraze R
Nr. INDEX
Conc.admis.
Sulfat de cupru
Xn; N
7758-98-7
231-847-6
22;36/38;50/53
029-004-00-0
100%

3.IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Simboluri produs:
- Xn – nociv;
- N – periculos pentru mediul inconjurator;

Fraze de risc:
R 22 – nociv prin inghitire;
R 36/38 – iritant pentru ochi si piele;
R 50/53 – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse de lunga durata in mediul acvatic;

Fraze de securitate:
S 22 – a nu se inhala praful;
S 36/39 – a se purta imbracaminte de protectie si ochelari/masca de protectie adecvate;
S 53 – a se evita expunerea-cereti instructini speciale inainte de folosire;
S 61 – a se evita aruncarea in mediul inconjurator; a se consulta instructiunile din fisa tehnica de securitate;

Declaratii de pericol:
Conform directivelor CE produsul prezinta obligativitatea marcarii.
Se vor respecta masurile de precautie obisnuite la manipularea substantelor chimice.

4.MASURI DE PRIM AJUTOR
Informatii generale: Se vor scoate imediat hainele contaminate.
Contact cu pielea: Se va spala cu apa si sapun. Daca simptomele persista se va  consulta un medic.
Contact cu ochii: Se va spala imediat si din abundenta cu apa, inclusiv sub pleoape, cel putin 15 minute.Se va consulta un medic.
Ingerare: Daca victima este constienta va bea multa apa.Se va anunta de urgenta un medic.
Nu se provoaca varsaturi fara aviz medical.Nu se va da nimic pe cale orala unei  persoane inconstiente sau in convulsii.
Indicatii pentru medici: Simptome principale  -  Necunoscut
Tratament  -  Se va trata simptomatologic

5.MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
Produse recomandate: Spuma, pulbere uscata, bioxid de carbon(CO2), apa pulverizata
Produse nerecomandate: Nu se va folosi jet de apa concentrata care ar putea imprastia si raspindi  focul.
Echipament de protectie: Se va purta aparat respirator autonom si imbracaminte de protectie
Informatii suplimentare: Produsul in sine nu arde

6.MASURI IMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE
Masuri de prevenire individuala:
Se va evita contactul cu pielea si ochii.
Masuri de prevenire pentru mediu:
Nu se va permite ca materialul sa contamineze panza de apa freatica.
Nu se va deversa in apele de suprafata sau in sistemul de canalizare.
Se va indigui si se va colecta apa folosita la stingerea incendiilor.

Masuri de curatare:
Solutia de sulfat de cupru se va absorbi cu un material absorbant inert (ex: nisip, silicagel, liant universal, rumegus).
Se va pastra in containere inchise si adecvate pentru eliminare.
Echipamentul contaminat (perii, carpe) trebuie curatat imediat cu apa.
Se va elimina in conformitate cu normele locale.
Protectie impotriva focului si a exploziilor:
Nu sunt necesare masuri speciale de lupta impotriva incendiilor.

7.MANIPULARE SI DEPOZITARE
7.1. MANIPULARE
Se va manipula conform normelor de igiena industriale si a normelor de securitate.
7.2.DEPOZITARE
Se va pastra inchis ermetic intr-un loc uscat si racoros.Nu sunt necesare masuri tehnice speciale de protectie.
7.3. UTILIZARI SPECIFICE
Produse incompatibile: Nu sunt necesare masuri speciale la depozitarea impreuna cu alte produse
Clasa de depozitare: 12-substante neinflamabile
8.CONTROLUL EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALULUI
Masuri de ordin tehnic:
Se va asigura sistem de ventilatie adecvat.
Daca se poate realiza acceptabil, acesta se va face folosind sistemul de ventilatie de la locul de munca si o extractie generala convenabila.
Masuri de igiena:
Se vor spala mainile inainte de pauze si la sfarsitul programului de lucru.
In timpul utilizarii nu se va manca, bea sau fuma.
Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.
Se vor spala hainele contaminate inainte de refolosire.
Protectia ochilor:  Ochelari de protectie.
Protectia mainilor: Manusi de cauciuc.
Protectia pielii si a corpului: Imbracaminte si incaltaminte de protectie.

9.PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE
9.1. INFORMATII GENERALE
9.1.1. Aspect:  Cristale albastre in forma de pentahidrat
9.1.2. Miros: nu are
9.2. INFORMATII IMPORTANTE PENTRU SANATATE, SECURITATE SI MEDIU pH
Ph: 4
Metoda: ISO 976
Solubilitate in apa:  Foarte solubil
Presiune de vapori: 7.3 mm Hg la 25ºC
Puritate: 96-100%
Greutate specifica: 3.603

10.STABILITATE SI REACTIVITATE
Conditii de evitat: Se va evita depozitarea in conditii de umiditate excesiva.
Stabilitate: Stabil in conditiile de depozitare recomandate.
Descompunerea termica: Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.
Reactii periculoase: Nu exista riscuri particulare de semnalat.

11.INFORMATII TOXICOLOGICE
Toxicitate acuta: DL 50/orala/cobai < 3000 mg./kg.
Metoda: EEC 84/449, B.1
Iritatia pielii: Neiritant in forma cristalizata, iritant in solutie apoasa.
Metoda: EEC 84/449, B.4
Specia: Iepure
Iritatia ochilor: Iritant
Metoda: EEC 84/449, B.5
Specia: Soarece
Datele toxicologice indicate au fost obtinute prin concluzii de analogie.

12.INFORMATII ECOLOGICE
Biodegradare: Nu este cazul
Toxicitate pentru bacterii: ECO  1000 mg./l
MEtoda: OECD 209
Necesitati in oxigen de natura chimica: 1170 mg./g
Toxicitate acuta pentru pesti:  LC 50:>500mg./l
Durata(ore): 96 ore
Metoda: OECD 203
Specia: Brachydanio rerio
Datele ecologice indicate au fost obtinute prin concluzii de analogie.

13.MASURI PRIVIND EVACUAREA SUBSTANTEI
Informatii despre produs: A se debarasa cu respectarea reglementarilor juridice privind deseurile.
Selectarea procedeului de debarasare depinde de compozitia la momentul debarasarii si de regulamentele si posibilitatile locale.
Solutia diluata poate fi deversata intr-o instalatie de purificare a apelor, cu aprobarea autoritatilor care o exploateaza.
Ambalaje goale contaminate: Ambalajele contaminate se vor goli in mod optim si dupa o curatare corespunzatoare ele vor fi transmise spre refolosire. Se vor respecta reglementarile legale privind refolosirea sau debarasarea de ambalajul folosit.

14.INFORMATII ASUPRA TRANSPORTULUI
ADR / RID : Nu este reglementat
ADRN: Nu este reglementat
ICAO / IATA: Nu este un bun periculos.
IMDG: Nu este reglementat.

15.INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE SPECIFICE APLICABILE
Etichetare conforma cu Directivele CE.
Informatii suplimentare: Produsul este o substanta sau un preparat periculos, conform Directivelor CE 67/549/CEE sau 1999/45/CE.

16.ALTE INFORMATII
Informatii suplimentare: Cind este necesar, utilizati echipament de protectie omologat.
Datele continute in aceste Norme de Tehnica si Securitatea Muncii au fost stabilite pe baza informatiilor si a cunostintelor la momentul actual. Aceste informatii sunt date cu scop informativ pentru a permite manipularea, depozitarea si folosirea produsului in conditii corespunzatoare de securitate si de aceea nu pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de garantie.

Pret: 13.5 RON
Galerie foto sulfat de cupru
sulfat de cupru

Produse Ingrasaminte si pesticide


antigel TERMOCOOL
www.kynita.rowww.e-chimicale.ro.ro Glycoxol Termocool este un lichid antigel pe baza de propileng...
antigel panouri solare
www.kynita.rowww.e-chimicale.ro Glycoxol Termocool este un lichid antigel pe baza de propilenglic...
antigel GLYCOXOL K30
 www.kynita.rowww.e-antigel.ro                                    F I S A   T E H N I C A        ...
ANTIGEL G12+
Denumirea comerciala: ANTIGEL  GLYCOXOL KS G12+ GLYCOXOL KS G12+ este un agent de racire super...

Recomanda si prietenilor tai


Date de contact
Nume companie: KYNITA SRL
Adresa: Str. Prundului, Nr. 44
Oras: Ramnicu Valcea
Judet: Valcea
Persoana de contact: Nita Ion
Telefon: click aici
Fax: click aici
Web: click aici