Cautare avansata

Avantajele listarii la bursa

avantajele listarii la bursa

Listarea la bursă prezintă numeroase avantaje atât pentru companie, cât şi pentru proprietarii ei.
Iată în continuare câteva dintre acestea.

1. Atragerea de resurse financiare fără creşterea gradului de îndatorare al companiei.

Orice companie cu rezultate financiare pozitive poate atrage prin listarea pe piaţa SIBEX resurse financiare într-un mod mult mai facil şi mai ieftin în comparaţie cu forma clasică reprezentată de împrumutul bancar. Intrarea pe piaţa de capital este un proces care conferă companiilor posibilitatea de a accesa finanţări pe care, în unele cazuri, o bancă nu ar fi de acord să le furnizeze. Avantajul principal al finanţării prin piaţa SIBEX este că nu creşte gradul de îndatorare al companiei. În schimb, prin emisiunea şi vânzarea de noi acţiuni creşte capitalul acesteia. Pe de altă parte, banii colectaţi în urma vânzării de noi acţiuni sunt la dispoziţia societăţii pentru perioade nedeterminate de timp, nefiind purtători de dobânzi şi nefiind necesară restituirea lor ca în cazul creditelor bancare. Sumele astfel atrase pot fi folosite pentru dezvoltarea organică, precum şi pentru eventuale achiziţii ale altor companii.

2. Creşterea vizibilităţii şi publicitatea gratuită

Listarea unei companii la bursă îmbunătăteşte imaginea acesteia în relaţiile cu partenerii, investitorii şi media.
O companie listată atrage încrederea clienţilor, furnizorilor şi băncilor în stabilitatea sa financiară şi în produsele şi serviciile oferite de către aceasta. De asemenea, o imagine bună a unei companii ajută la atragerea de personal competent. Publicitatea gratuită reprezintă un alt avantaj pentru companiile listate. Ziarele cu profil financiar, posturile de televiziune şi radio, agenţiile de presă din ţară şi din străinătate publică periodic informaţii referitoare la companiile listate la bursă sub formă de ştiri, rapoarte de tranzacţionare, analize de specialitate. Prezenţa constantă a companiei în mass-media este un avantaj, mai ales în situaţia în care produsele sau serviciile acesteia se adresează unor mase mari de clienţi.

3. Evaluarea companiei la un preţ corect

Prezenţa unei companii pe piaţa de capital nu se sfârşeşte după emiterea şi vânzarea de noi acţiuni prin bursă.
Ulterior acestui proces, acţionarii existenţi şi investitorii care au cumpărat acţiunile emise le pot tranzacţiona liber pe piaţa SIBEX. Acest lucru se desfăşoară zilnic prin intermediul sistemelor de tranzacţionare oferite de SIBEX, iar preţul la care se derulează aceste operaţiuni zilnice de vânzare şi cumpărare determină capitalizarea companiei, adică valoarea de piaţă a întregii afaceri. Preţul de tranzacţionare la bursă reflectă valoarea corectă a societăţii, întrucât se bazează pe date de tranzacţionare reale, concrete, actualizate şi transparente. În multe situaţii, preţul de piaţă este luat drept reper în cadrul procesului de negociere a condiţiilor de fuziune/ preluare/ exit.

4. Atragerea investitorilor instituţionali

Listarea la bursă reprezintă pentru o companie o cale spre atragerea în acţionariat a unor categorii de investitori instituţionali precum fonduri sau bănci de investiţii, fonduri de pensii, fonduri mutuale sau alte tipuri de investitori profesionali. Activitatea de bază a acestor instituţii este reprezentată de administrarea unor importante resurse financiare. Cooptarea acestora în acţionariat reprezintă pentru o companie un câştig de know-how, stabilitate financiară, mai multă certitudine în implementarea proiectelor şi o percepţie îmbunătăţită din partea investitorilor şi a partenerilor de afaceri.

5. Libertatea de utilizare a capitalului atras

Capitalul atras prin emisiunea de acţiuni noi oferă unei companii mai multă libertate în a-l utiliza. Acest lucru reprezintă un avantaj important în comparaţie cu limitările ce intervin foarte des în cazul finanţării prin credit bancar. De asemenea, întregul capital este pus la dispoziţia companiei într-o singură tranşă, indiferent de destinaţiile acestuia.

6. Strategie de exit pentru investitorii fondatori

Listarea la bursă furnizează acţionarilor fondatori ai unei companii o modalitate pentru a face un exit după o anumită perioadă de timp.
Listarea la bursă asigură acţionarilor o modalitate rapidă şi convenabilă de a-şi valorifica parţial sau total pachetul de acţiuni deţinut prin vânzarea acestuia pe piaţa SIBEX. În cazul companiilor nelistate pentru care nu este disponibilă o piaţă centralizată şi organizată în care acţiunile sale să poată fi tranzacţionate zilnic, procesul de valorificare a unui pachet de acţiuni este mult mai dificil. Rolul SIBEX este tocmai acela de a aduce faţă în faţă într-un singur loc toate persoanele care doresc să-şi investească disponibilităţile financiare în afaceri viabile sau care doresc să cedeze total sau parţial respectivele afaceri.

7. Reputaţia companiei

Reputaţia companiilor deţinute public, listate la Sibex, poate avea ca efect creşterea segmentului de piaţă comercială pe care activează aceste companii. Creşterea reputaţiei se poate manifesta în mod direct prin facilităţile de plată, facilităţile comerciale sau de creditare pe care compania le poate obţine din partea furnizorilor şi clienţilor săi. Statistica internaţională demonstrează că listarea la bursă are ca efect creşterea reputaţiei unei companii şi creşterea preţului acţiunilor acestuia. Creditorii potenţiali ai unui Emitent listat la bursă pot compara valoarea contabilă a acţiunilor respectivului Emitent cu valoarea lor de piaţă. În condiţii normale, valoarea de piaţă a acţiunilor sale este mai mare decât valoarea lor contabilă. Spre deosebire de societăţile “închise", a căror valoare reală a acţiunilor este greu de cuantificat, societăţile ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe bursiere au o valoare de piaţă generată de preţul de tranzacţionare al acestora. Ţinând cont de acest lucru, Emitenţii au posibilitatea accesării ulterioare de credite bancare mult mai uşor întrucât creditorilor le este mai la îndemână utilizarea valorii de piaţă a companiei decât aproximarea teoretică a acesteia. Astfel, acţiunile tranzacţionate în cadrul unei pieţe bursiere vor fi mai repede acceptate drept garanţie pentru creditele acordate de băncile comerciale. Acest avantaj determină investitorii să cumpere în continuare instrumentele financiare din noile emisiuni ale Emitentului respectiv.

8. Diversitatea formelor de finanţare

Odată listate la SIBEX, companiile au oportunitatea de a putea utiliza o gamă diversificată de instrumente financiare în vederea finanţării de pe piaţa bursieră: acţiuni, obligaţiuni clasice, obligaţiuni convertibile în acţiuni, etc. Emiterea de noi acţiuni în vederea capitalizării profiturilor sau pentru atragerea de noi resurse financiare necesare dezvoltării afacerii poate continua an de an astfel încât, în timp, societatea poate creşte în dimensiuni numai din resurse atrase din piaţa de capital.

9. Taxe şi tarife avantajoase

Listarea unei companii pe piaţa Sibex este un proces care implică mai multe entităţi: bursa, consultantul/intermediarul, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Sibex şi care presupune întocmirea unei documentaţii specifice. Tarifele percepute de Sibex pentru listarea pe piaţa reglementată sau în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare se situează la un nivel foarte avantajos. De asemenea, taxele anuale de menţinere pe piaţă a emitenţilor listaţi sunt situate la un nivel competitiv. Odată cu listarea unei companii, registrul acţionarilor este preluat şi actualizat după fiecare sesiune de tranzacţionare de către Depozitarul SIBEX care percepe o taxă redusă de admitere în registru.

10. Consultanţa din partea Bursei din Sibiu

Personalul Sibex oferă consultanţă companiilor pe parcursul tuturor etapelor procesului de listare. Serviciile oferite de Sibex emitenţilor sunt destinate acoperirii necesităţilor acestora şi asigurării succesului listării. De asemenea, Bursa din Sibiu şi intermediarii autorizaţi asistă compania în elaborarea întregii documentaţii necesare emiterii şi listării acţiunilor sale pe piaţa bursieră.