Cautare avansata

Conditii de listare la bursa

Indiferent de dimensiune, compania ta se poate înscrie pe una din cele două pieţe Sibex, în funcţie de condiţiile corespunzătoare fiecăreia dintre acestea.

 • Piaţa reglementată la vedere – destinată marilor companii

Actiunile emise de catre societatea ce intentioneaza sa se listeze la SIBEX pe piaţa reglementată la vedere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • să fie înregistrate la C.N.V.M.;
 • să fie liber transferabile, plătite integral, emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont;
 • să fie din aceeasi clasă, iar dispersia acţiunilor distribuite public să fie de cel puţin 25%;
 • acţiunile trebuie să fie distribuite public la cel puţin 100 de acţionari.

Pentru a putea fi admisa pe piata reglementata la vedere administrata de Sibex, o societate trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar de cel puţin echivalentul în lei a 1 milion EURO, calculat la cursul de referinţă al B.N.R. din data înregistrării la Sibex a cererii de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere;
 • să fi obţinut profit net în cel putin unul din ultimii 3 ani de activitate;
 • societatea să fi funcţionat în ultimii 3 ani, anterior solicitării de admitere la tranzacţionare şi să fi întocmit şi comunicat situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă, în conformitate cu prevederile legale incidente pieţei de capital;
 • să plătească tarifele datorate Sibex şi să nu aibă alte datorii faţă de aceasta;
 • să desemneze două persoane care vor menţine legătura permanentă cu Sibex;
 • să adere la condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a acţiunilor.
 • Sistemul alternativ de tranzacţionare (Start SIBEX) – destinat companiilor nou înfiinţate şi companiilor mici

 Acţiunile emise de catre societatea ce intentioneaza sa se listeze la SIBEX în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie înregistrate la C.N.V.M.;
 • să fie liber negociabile şi plătite integral;
 • să fie emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont;
 • să fie din aceeaşi clasă;

 Pentru a putea fi admisa in cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de Sibex, o societate trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar sau capitalizarea anticipată de cel puţin echivalentul în lei a 200.000 EURO calculat la cursul de referinţă al B.N.R. din data înregistrării la SIBEX a cererii de admitere la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea privind piaţa de capital şi în Regulamentele emise de către C.N.V.M. ori condiţiile prevăzute de legislaţia similară din ţara de origine;
 • să plătească tarifele datorate SIBEX şi să nu aibă alte datorii faţă de aceasta;
 • să numească două persoane care vor  păstra permanent legătura cu SIBEX;
 • să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a acţiunilor.